Des del Cercle Mallorquí de Negocis, moguts per l’interès de promoure l’economia productiva per al país i per a la gent, volem impulsar les aportacions intel·lectuals necessàries per a crear un context favorable, o si més no, preveure una millor adaptació als canvis de context que es produeixen al nostre entorn, l’Euro Regió de l’Arc…

Read More →